eigen ontwerpen voor Transformers
Longlife
Dit pantservoertuig is de eerste van een serie transfomers met een hippie-achtige aanleg, de HippieCons. Dit voertuig zou voorop een sitarspeler en achterop een tablaspeler kunnen hebben
vorige volgende